Nespecifické střevní záněty jsou nemoci, které pacienty postihují po celý život, probíhají ve stádiích uklidnění a nových vzplanutí. Příčinu těchto vzplanutí nelze nikdy přesně určit, může se jednat o náhlou zátěž organismu a to jak fyzickou tak psychickou, velkou roli hraje stres. Novým vzplanutím je třeba předcházet preventivním podáváním medikamentů. Onemocnění může vést ke komplikacím či mimostřevním projevům. Ty jsou závislé na aktivitě nemoci. Některé z těchto koplikací je nutné řešit i chirurgicky.

Ke zjistění aktivity nemoci se užívá u Crohnovy choroby vypočítaného indexu. Jedná se Bestův index neboli index aktivity Crohnovy choroby – CDAI (Crohn’s Disease Activity Index). Při jeho výpočtu se využívají subjektivní údaje pacienta, vyšetření pacienta lékařem i vyšetření kve pacienta. K hodnocení slouží počet průjmovitých stolic v průběhu jednoho týdne, počet epizod bolesti břicha za stejný časový úsek, pocit tělesné pohody. Další body přibývají při přítomnosti mimostřevních příznaků, při přítomnosti hmatného útvaruv břišní dutině, s určitou hodnotou červeného krevního barviva (hemoglobinu) a s poměrem skutečné tělesné hmotnosti pacienta k hmotnosti ideální. Jednotlivé údaje se násobí různými koeficinety, za normu je považována hodnota CDAI do 150, vyšší hodnoty znamenají akutní vzplanutí onemocnění.

Aktivita ulcerózní kolitidy se hodnotí podle podobných údajů, indexy však nejsou široce používány. Za lehké onemocnění se považuje ulcerózní kolitida, když počet stolic za den nepřesáhne 4, s malým obsahem krve, při nezvýšené tělesné teplotě a nezrychlené srdeční činnosti, s mírnou chudokrevností a mírně zvýšenou hodnotou sedimentace.
Při středně těžkém průběhu onemocnění je tělesná teplota zvýšená, ale nikoliv zrychlená srdeční činnost. Počet stolic se pohybuje mezi 4-5 denně s příměsí krve.
Těžké onemocnění se projevuje více než 6ti stolicemi za den s masivní příměsí krve, zvýšenou tělesnou teplotou, zrychlením srdeční činnosti způsobenou částečnou chudokrevností a částečně zánětlivou aktivitou. Sedimentace je středně zvýšená, hodnota hemoglobinu nízká.

Aktivitu onemocnění lze zjistit též při histologickém vyšetření vzorku postižené sliznice, hodnotou zánětlivých ukazatelů v krvi pacienta (CRP), případně vyšetřením indexu střevní propustnosti.