Nespecifické střevní záněty nepostihují jen střevo, při těžkém průběhu dochází i k napadení jiných orgánů, např. jater a kloubů, ale také kůže a oči. Může dojít ke vzniku sepse s možností vzniku šokového stavu či smrti pacienta. Těžkou komplikací je závažné krvácení ze střeva, které se častěji vyskytuje u ulcerózní kolitidy, které je nutné řěšit chirurgicky. K chirurgickému zákroku vede i perforace (proděravění) střeva se zánětem pobřišnice, též častěji u ulcerózní kolitidy.

Obě choroby se mohou u poprvé objevit v jakémkoli věku, není výjimkou postižení ani dětských pacientů. Crohnova choroba se nejčastěji projevu mezi 18-35 rokem věku, ulcerózní kolitida mezi 30-40 rokem věku. V ČR se výskyt odhaduje u Crohnovy choroby na jednoho postiženého pacienta na 4 tisíce obyvatel, u Ulcerózní kolitidy je to přibližně jeden pacient na 2 tisíce obyvatel. V posledních letech však výskyt obou chorob roste. Crohnova choroba postihuje stejně často obě pohlaví, ulcerózní kolitida je 1.5krát častější u žen.

Za rizikové skupiny obyvatelstva se považují u Crohnovy choroby příbuzní s touto nemocí, obyvatelé měst a kuřáci, u ulcerózní kolitidy jsou to i nekuřáci.

Prevence, vzhledem k tomu, že není známa příčina nemocí, bohužel není známa.