Při léčbě Crohnovy choroby se používají tyto léky:

  • aminosalicyláty – mesalazin, sulfasalazin
  • kortikosteroidy – prednison, budesonid
  • imunosupresiva – azathioprin, 6-merkaptopurin, methotrexát, thalidomid
  • biologická léčba – infliximab
  • antibiotika – metronidazol